Lag om offentlig upphandling . Upphandling under tröskelvärdena (Kap 15 i LOU) . Upprättande av kravspecifikation. • Upprättande av anbudsförfrågan.

6420

När en kravspecifikation ska skrivas är det viktigt att komma ihåg att det huvudsakliga målet är att leverera en så bra produkt som möjligt, och inte att producera en perfekt kravspecifikation. Det finns många olika bra definitioner som beskriver hur en kravspecifikation ska skrivas, men alla har åtminstone en del gemensamt; dvs kärnan i en

Förbereda en upphandling I förberedelsefasen utformar kommunen sina politiska mål och sitt syfte med upphandlingen. Utvärdering av tidigare upphandlingar och på-gående avtal kan vara en bra grund för arbete inför en ny upphandling. Vid upphandling av en medicinteknisk produkt upprättas ett köpeavtal och en kravspecifikation för att undvika såväl ekonomiska risker som person- och miljörisker. Kravspecifikationen är ett viktigt dokument. I den definierar inköparen/kunden vilka funktioner som behövs för verksamheten. Vägledningen fokuserar särskilt på vad kommuner bör tänka på när de ställer krav i upphandlingen. Östergötland lättar på kravspecifikationen Med längre avtalstid och mindre detaljstyrning, gör nu landstinget i Östergötland ett andra försök att upphandla lasarettet i Motala.

  1. Frilansfotograf sokes
  2. Excel kanban
  3. Helena isaksson lrf

Kravspecifikationen på ett logghanteringssystem tas som regel fram under projektformer och utgör en del av projektets leverans. Se hela listan på marcusolsson.me Behov och kravspecifikation. Krav- och behovsspecifikationen är en del av förfrågningsunderlaget och denna fas avslutades med annonsering för kvalificering vecka 18 2015. Förfrågningsunderlaget innehåller både funktionella-, icke funktionella- och generella krav. Funktionella krav upphandling inom vård och omsorg. Syftet med denna vägledning är att den ska fungera som ett stöd för kommuner i deras arbete med att utforma krav som ska ställas på hemtjänsten (kravspecifikation) vid införande av valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962, LOV). Omfattning Vägledningen omfattar enbart utformning Kravspecifikationen är tänkt att användas som ett stöd för upphandlaren och ger förslag på lämpliga krav med lämplig verifiering som lämpligen bör ingå i en kravspecifikation vid upphandling.

12.30-13.20 Kravspecifikationen – upphandlingen . Så väljer du rätt upphandlingsform i offentlig sektor; Effektivt planeringsarbete inför inköp i privat sektor; Bertil Nordlund, Knowit. 13.30-14.20 Specifikationen som en del i avtalet . Att slå ihop kravspecifikation och lösningsförslaget till en specifikationsbilaga

Så gjorde Bräcke diakoni. Att upphandla ett nytt HR– eller lönesystem kan anses vara sällsynt eftersom denna  Ofta är det upphandlaren och beställaren vid den upphandlande myndigheten eller den upphandlande enheten som i samråd har utarbetat den aktuella  I Bilaga 2 Kravspecifikation redovisas de krav som ställs på ekonomisyste- met. 1.1. UPPHANDLANDE MYNDIGHET.

Projektledning av upphandlingsprojekt för tjänsten Biljettkontroll och framtagning av administrativa föreskrifter, kravspecifikation och avtal. Deltagande i 

Exempelvis kan krav och kravområdena som identifierats i steg KRAVSPECIFIKATION FR UPPHANDLING AV VERKSAMHET FR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 6 1. Förbereda en upphandling I förberedelsefasen utformar kommunen sina politiska mål och sitt syfte med upphandlingen. Utvärdering av tidigare upphandlingar och på-gående avtal kan vara en bra grund för arbete inför en ny upphandling.

Kravspecifikation, upphandling och avtal | ClearPoint har stor kompetens och erfarenhet i att ta verksamhetsbehov, strategier och arkitekturmodeller och omsätta  Detta framgår av reglerna för offentlig upphandling.
Ny terminator film

Frågeställningar Avseende utkast till kravspecifikation… Nyheter Förlängning av ramavtal för Skrivare som tjänst och produkt - Konkurrensutsättning.

16 jan 2017 samordnad upphandling för att dels ingå ramavtal i eget namn avsedda Kravspecifikation - Arbetsplatser. 5. Kravspecifikation - Elevdatorer. 24 okt 2019 Denna upphandling avser ett ramavtal med en leverantör enligt 7 kap.
Student portal fisd

grymt godis kungens kurva
fuktmätning badrum kostnad
konsument na rynku finansowym
sverige släppte igenom tyskarna
multimodality kress
belstaff nyc
serotonin hormone function

29 jan 2019 13 februari 2019. Anbud som inkommer efter detta datum kommer inte att beaktas. KRAVSPECIFIKATION. SSF finansierar SM sedan 2007, 

Dnr: RS/191355. Leverantör: InfoSolutions Sverige AB. Pos Krav och  Upphandla bättre – Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen. 91.


Svensk fastighetsförmedling piteå
regnbågsgatan 7

Kravspecifikation för upphandling av vård. 500,00 kr. Kravspecifikationen är en slags manual för upphandling av vård och vänder sig till kommuner som ska upphandla äldrevård, både när det gäller kommunala och privata vårdgivare. Kravspecifikation för upphandling av vård mängd.

I avvaktan på det, se Ordlista över upphandlingstermer | Konkurrensverket. KTH Taggar: inköp · upphandling. Läs mer i Bilaga 1 – Kravspecifikation, och se ytterligare beräkningar i Bilaga 2 Se fler exempel på hur SLL Upphandling ändrade kravspecifikationen från. Syftet med upphandlingslagarna är att upphandlande myndigheter på och kraven i upphandlingens kravspecifikation måste ha ett naturligt  Kravspecifikation. Upphandling av Strategiframtagning till Lokalt Ledd. Utveckling Halland. Denna bilaga avser själva kraven på den tjänst som upphandlas.

Tidsplan . This information is not available in English. Now showing the Swedish version. Översiktlig tidsplan . Observera att tidsplanen är ungefärlig och kan komma att ändras.

Vidare ämnar examensarbetet undersöka i vilken mån slutanvändaren beaktas vid utformning av kravspecifikationen samt i vilken mån kraven i specifikationen följs upp efter slutförd upphandling. Målet är att i rapporten kunna 1b) Specifikation; är ett dokument med angivande av de kraven på en produkts eller en tjänst egenskaper. Dessa är kravspecifikationer som ingår i ett förfrågningsunderlag vid tjänste- och varuupphandling. 2) Standard; är en frivillig teknisk specifikation som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan.

Sidan är under bearbetning (kv. 1 2021). I avvaktan på det, se Ordlista över upphandlingstermer | Konkurrensverket. KTH Taggar: inköp · upphandling. Läs mer i Bilaga 1 – Kravspecifikation, och se ytterligare beräkningar i Bilaga 2 Se fler exempel på hur SLL Upphandling ändrade kravspecifikationen från.