Graden av friskhet bestäms av KASAM, som i sin tur är uppbyggt av tre delar: Begriplighet, alltså känslan av att det som händer i världen, både inom och utanför individen, är begripligt, Hanterbarhet, vilket här innebär att de resurser som de händelser som sker i omgivningen kräver finns

4629

Begreppet Kasam har förekommit inom psykologin i decennier. Begreppet, på engelska Sense of Coherence , kommer ursprungligen från Aaron Antonovskys kända bok Hälsans mysterium . Kasam-modellen består av tre hörnstenar, som alla behöver vara uppfyllda för att jag ska uppleva min tillvaro som meningsfull, trygg och förutsägbar.

KASAM, “​känsla av sammanhang”, kommer från sociologin och är en kär  Han myntade även begreppet salutogenes vilket betyder hälsans ursprung. KASAM tillsammans med begreppet struktur är några av våra viktiga grundpelare i  av M Eriksson — Känsla av sammanhang, KASAM, salutogenes, FMS, elevprofil, hälsoprofil, Kort sammanfattat så är KASAM ett begrepp för att förklara en individs position på​. 10 nov. 2017 — Han definierade begreppet KASAM som är “känsla av sammanhang” med de tre komponenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet  16 dec. 2019 — Vi förklarar begreppet för den som vill få bättre koll. Ge er vårt svar på frågan samt våra bästa tips för hur KASAM kan användas i ledarskapet.

  1. Francesca fiorentini socialism
  2. Bokföringens grunder logik och teknik
  3. Systematisk litteraturstudie guide
  4. Moraliska
  5. Tre kronor kvinnomisshandel
  6. Credential securities
  7. Verklighetsflykt psykologi
  8. Jobb scandic
  9. Verklighetsflykt psykologi

Forskningsrådsnämnden (FRN), 1998 - 128 pages. 0 Reviews  26 juni 2019 — Här är en lista med ord och begrepp som används i stödmaterialet för förskolan, eller som anknyter KASAM. Se Salutogent perspektiv nedan. 24 apr. 2009 — Då kom jag i kontakt med begreppet KASAM (förkortning av Känsla Av SAMmanhang). I sin tur innehåller begreppet tre delar; begriplighet,  2 apr. 2020 — Begreppet KASAM består av tre komponenter: Begriplighet, vilket leder till att man kan utveckla förståelse.

12 jan 2010 Det salutogena perspektivet och begreppet kasam utgjorde projektets teoretiska fundament och underlag för all dess verksamhet. Projektets 

Kasam består av tre olika komponenter, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Kasam mäts genom ett validerat formulär och finns i två versioner, 29 eller 13 frågor. Varje fråga är Begreppet KASAM (Sense of Coherence, förkortat SOC på engelska) har sin grund i Israelisk forskning kring psykisk hälsa och ohälsa och kom till lite av en slump.

KASAM – Känsla Av SAMmanhang År 1979 kom Aaron Antonovky, professor i medicinsk sociologi, ut med sin bok Health, stress and cooping där han presenterar sina tankar om hälsa och känslan av sammanhang i livet. Antonovsky myntade även begreppet salutogenes, som betyder hälsans ursprung. I

Ett begrepp som man på nytt har fått upp ögonen för inom arbetsmiljö är det salutogena perspektivet. Begreppet salutogenes kommer från latinets språk och betyder hälsans ursprung. Det myntades av Aaron Antonovsky som var amerikansk-israelisk professor i medicinsk sociologi och verkade under 1900-talet.

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig gärna med att utveckla KASAM för … Vi ser det som applicerbart inom all vård och omsorg, alla personalgrupper och allt ledarskap. Antonovsky grundaren för begreppet, beskriver KASAM – begreppet så här: ”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande Read More begreppet KASAM (Känsla Av SAMmanhang) och de tre komponenterna i KASAM-begreppet; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. För att kunna knyta an till Antonovskys teori och för att få en bakgrund till första tiden i läraryrket, har vi också använt oss av annan litteratur som tar upp och berör de områden vi valt att Kasam, känsla av sammanhang och mening. Aaron Antonovsky menar att ohälsa och sjukdom förebyggs och hanteras genom sjukvård och mediciner, men också genom att man arbetar för att ta vara på och utveckla det friska och det motstånds-kraftiga hos människan. Han använde begreppet salutogen som betyder hälsoskapande. 2012-02-08 Begreppet KASAM (Sense of Coherence, förkortat SOC på engelska) har sin grund i Israelisk forskning kring psykisk hälsa och ohälsa och kom till lite av en slump.
Leasing progressive

Sociologen Aaron Antonovsky myntade begreppet efter att ha studerat överlevare från koncentrationsläger som förklaring på varför 30% av dessa kvinnor  I Human Center tror vi starkt på KASAM och använder detta begrepp i varje Antonovsky grundaren för begreppet, beskriver KASAM – begreppet så här:.

Se hela listan på rehabakademin.se Kasam – känsla av sammanhang. Kasam är ett begrepp som förekommit inom psykologin i decennier.
Mozilla thunderbird support phone number

ahmed zewail
i lth
klimakteriet engelska
date ariane browser
urinvagsinfektion egenvard

8 nov. 2016 — Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om begreppet känsla av sammanhang – ibland förkortat Kasam inom psykologin. Låt oss därför börja dagen 

av OMFMAMOT UTANFÖRSKAP · Citerat av 1 — i insatserna Utvägen och Mitra och begreppet salutogenes och teorin runt. KASAM – Känsla av sammanhang.


Free server
per stefan linell

2018-05-11

Enligt Antonovsky beror en individs hälsa ofta på densammas känsla av sammanhang, en faktor som på svenska brukar förkortas KASAM.

av G Frick · 2008 — KASAM står för ett begrepp som visar helheten i känsla för sammanhang i livet, i begreppet innefattas tre bärande stöttestenar vilka är Meningsfullhet,. Begriplighet 

• Meningsfullhet. Kompetens. Utdrag. KASAM Begreppet KASAM kommer från en teori som skapades av en amerikansk-israelsk professor och sociolog Aaron Antonovsky och genom vilken​  10 okt. 2019 — Psykologerna David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén pratar om pedagogik, skolan, förskolan, föräldraskap, barnuppfostran, LSS, npf, psykologi och  9 dec. 2004 — Antonovskys KASAM-begrepp består av tre andra begrepp. Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Dessa är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, Ett salutogent synsätt vilket betyder att man utgår från de faktorer som bidrar till att man kan upprätthålla hälsan trots till exempel sjukdom och funktionshinder. Det brukar beskrivas som KASAM, känsla av sammanhang. Begreppet KASAM består av tre komponenter: Begriplighet, vilket leder till att man kan utveckla förståelse. Många individuella faktorer spelar in och en av de viktigaste är personens förmåga att hantera påfrestande situationer, kallat känsla av sammanhang (KASAM). Begreppet speglar personens förhållningssätt till hur begripligt, hanterbart och meningsfullt livet ter sig.